New HTC One 彙整 - 挨 踢 路 人 甲

標籤: New HTC One

13

New HTC One 送修經驗談

前些日子我的New HTC One紫光問題一直困擾著我,所以封印回原廠系統送修啦!其實送修也是需要一些技巧的,送修的地點有經銷商的維修站與H...